Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THỘNG TIN KHÁCH HÀNG

Trong khi giao dịch mua bán, giao nhận hàng những thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm sau:

Tên người liên hệ cá nhân hoặc tên công ty. Mã số thuế, Số điện thoại, Email, Địa chỉ giao hàng,…

Chúng tôi cam kết chỉ xử dụng những thông tin này cho với chỉ các mục đích sau:

+ Giao hàng quý khách đã mua tại qua web hay tại show room

+ Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng

+ Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm

+Thông tin về giao dịch chuyển khoản ngân hàng

   Cam kết của chúng tôi :

– Mọi thông tin khách hàng cũng cấp sẽ chỉ được dùng để thực hiện việc mua hàng ngay lúc đó mà không được sử dụng và việc khác mà không được sự đồng ý của khách hàng.

– không tiết lộ với khách khách thông tin về khách hàng khi chưa được sự cho phép từ phía chủ thông tin.

– Thông tin mua hàng sẽ được lưu giữ đến khi được cung cấp thông tin mới.

– Các thông tin như mail, sdt người liên hệ, mặt hàng và giá … sẽ được lưu giữ để thông báo với khách những thông tin hữu ích về hàng hóa.

– Cam kết không lấy thông tin khách hàng để đi bán lại cho đơn vị khác.