• Tổng tiền:
  • đ

Chính Sách Riêng Tư

- Mọi thông tin khách hàng cũng cấp sẽ chỉ được dùng để thực hiện việc mua hàng ngay lúc đó mà không được sử dụng và việc khác mà không được sự đồng ý của khách hàng.

- không tiết lộ với khách khách thông tin về khách hàng khi chưa được sự cho phép từ phía chủ thông tin.

- Thông tin mua hàng sẽ được lưu giữ đến khi được cung cấp thông tin mới.

- Các thông tin như mail, sdt người liên hệ, mặt hàng và giá ... sẽ được lưu giữ để thông báo với khách những thông tin hữu ích về hàng hóa.

- Cam kết không lấy thông tin khách hàng để đi bán lại cho đơn vị khác.